Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi ve Mimari Yarışması

0

Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi ve Yarışması

Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi ve Mimari Yarışması
Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi ve Mimari Yarışması

 

Erken çocukluk dönemi insan yaşamının en değerli evrelerinden biridir. Okul öncesi dönem, insan hayatının en duyarlı dönemidir ve çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin en hızlı olduğu çağdır. Çocukların zihin ve kişilik gelişimi büyük ölçüde 0-6 yaş arasında tamamlanmakta ve bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuk gelişiminin bu önemli evresinin, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılabilmesi için en belirleyici sosyal kurumlardan biridir. Diğer yandan, okul öncesi eğitim kurumları, başta anne olmak üzere ebeveynlerin, sosyal yaşama ve iş yaşamına rahatlıkla katılmasının da güvencesidir. Çocuğun gelişiminin güvence altında olması, anne ve babanın da iş ve sosyal yaşantılarının aynı güvence altına alınmasıdır.

Borusan, bu hedeflere ülke çapında katkıda bulunma amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği “Annemin İşi, Benim Geleceğim” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, “Borusan Neşe Fabrikası” üst başlığı altında “Kreş ve Gündüz Bakımevleri” kurmayı hedeflemektedir. Yapımı Borusan tarafından üstlenilecek ve dört yıllık süreçte tamamlanması planlanan toplam on adet “Borusan Neşe Fabrikası” Türkiye’nin farklı illerindeki organize sanayi bölgeleri (OSB) içerisinde yer alacaktır.

“ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI”, bu hedeflere ulaşılmasında mimarlık ortamından gelecek katkıları önemseyen Borusan tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi koordinasyonu ile birlikte, sözü geçen “Borusan Neşe Fabrikaları”nın mimari tasarımlarının elde edilmesine yönelik olarak açılmıştır.

 

YARIŞMANIN AMACI

“Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması” konulu mimari tasarım gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve doğa değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda seçenekten uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 10 farklı OSB’de “Borusan Neşe Fabrikası” üst başlığı ile 0-6 yaş arası “Kreş ve Gündüz Bakımevleri” kuracaktır. Pilot bölge olarak Adıyaman OSB seçilmiştir. Yarışmanın konusu, farklı bölgelerde, 75 ile 150 çocuk arası değişen büyüklüklerde 0-6 yaş arası olacak bu Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nin mimari tasarımlarına dair bir model oluşturmak ve bu modeli Adıyaman OSB’de verili arsada bulunacak pilot uygulama için mimari proje düzeyinde geliştirilmesidir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu Yarışma, “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kapsamında serbest, açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimari proje yarışmasıdır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı 25 Ocak 2013
Soru Sorma Son Tarih 22 Şubat 2013
Soruların Yanıtlanması 25 Şubat 2013
Projelerin Son Teslim Tarihi 12 Nisan 2013
Jüri Değerlendirme Toplantısı 18-20 Nisan 2013
Sonuçların Açıklanması 22 Nisan 2013

 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü40.000 TL
İkincilik Ödülü30.000 TL
Üçüncülük Ödülü20.000 TL
Eş mansiyonlar (3 adet)10.000 TL
Satın Alma (Gereğinde Jüri kullanımı için)15.000 TL

 

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar 22 Şubat 2013 günü saat 17.00’a kadar, yarışmaya ilişkin sorularını yarışma raportörlüğünün e-posta adresine ([email protected]) iletebilir. Cevaplar, yarışmanın web sitesinde yer alan kayıt formunu doldurarak kaydını yaptırmış tüm yarışmacılara e-posta ile bildirilecek ve ayrıca yarışmanın web adresinde yayımlanacaktır.

Kayıt Formu, Şartname, Ekler ve Detaylar için http://www.anneminisi.org/tr/

YORUM YAZ

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz