Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2013 Fotoğraf Yarışması

0
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması 2013
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması 2013

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2013 | Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Yine tek bir karede hayatı anlatmanın ve hissettirmenin zamanı…

Hayat bir kez daha kadınların varlığı ve bakış açısıyla zenginleşecek.
Şimdi sıra sizde…

Ödüller

Birincilik ödülü  5.000 TL
İkincilik ödülü  3.000 TL
Üçüncülük ödülü  1.000 TL

Sergilemeye değer
bulunan eser : 250 TL

Katılım bilgileri
Konuya ilgi duyan tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılar,
dijital olarak görüntülenmiş (*) fotoğrafları ile yarışmaya katılabilir.
Eserlerin 2 Ocak – 11 Mart 2013 tarihleri arasında
Anadolu Hayat Emeklilik adresine ulaştırılması gerekmektedir.Adres : Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25(*) Minimum 300 DPI

 

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2013
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: “Hayata Dair”

1 – KONU VE AMAÇ
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2013” yılı fotoğraf yarışmasının konusu “Hayata Dair” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma bu sebeple; Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.

2 – KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI
Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri tüm amatör veya profesyonel kadınlara açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
Yarışma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya (uzun kenar en az 45 cm olarak sergilenecektir) uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte (300dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde kısa kenarı en az 2300 pixel olarak JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

Yarışma sayısal ortamdadır. Baskılar kabul edilmeyecektir.

Katılım koşullarına ve şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 – 1 – eser adı)
Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı şeklinde yazılmalıdır. Başvuru formunun ayrıca CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan,
– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ
Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekretaryası’na elden ya da posta yoluyla teslim edilecektir.
CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir. 1 Haziran 2013 tarihinden sonra, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

4 – KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır.

5 – YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 2 Ocak 2013
Son Katılım Tarihi : 11 Mart 2013
Değerlendirme Toplantısı : 27 Mart 2013
Sonuç Bildirimi : 2 Nisan 2013
Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2013’in ilk yarısı

6 – SEÇİCİ KURUL
Prof. Güler Ertan-Arel Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Nihal Kafalı-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
Mehmet Kısmet- Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz Karlıova- Fotoğraf Sanatçısı
Nihan Güney-Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

7 – ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 5.000 TL
İkincilik ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük ödülü : 1.000 TL Sergilemeye değer bulunan eser : 250 TL

8 – YARIŞMA SEKRETERYASI
Öğünç Yenigün
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E mail: [email protected]
9 – Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
10- Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2012/65 numara ile onaylanmıştır.
11- Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2013 FOTOĞRAF YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
Konu : Hayata Dair
Yarışma Sekretaryası:
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat:18 Levent – İstanbul
Tel : 0212 317 70 25
İletişim ve etkinlik bilgileri için
E-mail: [email protected]

 

YORUM YAZ

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz