İstanbul Modern Sanat Müzesi | Ücretsiz Çocuk Sanat Atölyeleri 9-10 Kasım 2013

0
Ücretsiz Çocuk Etkinliği: Ailemle Maket Atölyesi İstanbul Modern, The Museum of Modern Art MoMA / MoMA PS1

İstanbul Modern Sanat Müzesi  Ücretsiz Çocuk Sanat Atölyeleri

9-10 Kasım 2013

Ücretsiz Çocuk Etkinliği: Ailemle Maket Atölyesi İstanbul Modern, The Museum of Modern Art MoMA / MoMA PS1

Müze Çantam Eğitim Programı

İstanbul Modern, “Geçmiş ve Gelecek” başlıklı koleksiyon sergisine paralel gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla, çocukların okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine, sanatta yeni ifade olanakları ile tanışarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine aracı oluyor. Öğrenme deneyimlerinde, nesnelerle birebir çalışma imkânı sunan müzelerin eşsiz olanaklarını erişilebilir kılmayı amaçlayan bu programda çocuklar deniyor, karşılaştırıyor, araştırıyor, keşfediyor, tartışıyor ve örnekleri inceliyorlar. “Müze Çantam” isimini taşıyan program, sanatın diğer disiplinlerle olan ilişkilerine, yaşamla kurduğu bağa ve yaratım süreçlerine odaklanıyor.

Program,  İstanbul Modern’in giriş katında bulunan sürekli sergi salonunda, yapıtların daha kolay anlaşılmasını sağlayan eğitim araçlarıyla dolu bir çantanın kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor. Sergide  yer alan sanat yapıtlarında kullanılan malzemelere benzerleriyle, sanatçıların yaşamları hakkında bilgiler veren ipuçlarıyla, hayal gücünü geliştiren oyuncaklarıyla, sanat yapıtlarının yorumlanmasına aracı olan çalışma kâğıtları ve boyalarıyla Müze Çantam, öğrenciler için keşfederek öğrenmeye dayalı, eğlenceli ve bir sergi faaliyeti sunuyor.

Şekillerin Peşinde ( 4-5 yaş )

9 Kasım 2013 Cumartesi, Saat 15.30   

Üç farklı şekle ve beş farklı yapıtın incelenmesine odaklanan atölye, çocukların geometrik şekillerin sanat yapıtlarındaki izdüşümlerini keşfetmelerini amaçlıyor. Çocuklar müzenin koridorlarında uzman eğitmenlerle gezerken Müze Çantam’dan çıkan şekillerin benzerlerinin hangi sanat yapıtlarında var olduklarını bulmaya çalışıyorlar. Yapıtlardaki renkleri ve dokuları inceledikten sonra renklerin çağrışımları ve dokuların gündelik yaşamlarındaki karşılıkları üzerine düşünüyorlar. Atölye, çocukların yapışkanlar ve boya kalemleriyle bir sanat çalışması yapmalarıyla tamamlanıyor.

Resim mi, Heykel mi?  ( 6-7 yaş )

9 Kasım 2013 Cumartesi,  Saat 13.30 

İki sanat formu arasındaki benzerlik ve farklılıkların ele alındığı atölyede çocuklar özel olarak üretilmiş kartonlara resimler yapıyor ve bu karton parçalarını birbirine birleştirerek üç boyutlu bir form yaratıyorlar ve bu formun nitelikleri üzerine düşünüyorlar. Atölye, konu hakkında yapılan kısa münazaranın ardından resim ve heykel sanatından üçer farklı örneğin incelenmesiyle tamamlanıyor. Böylece çocuklar boyut, hacim, mekan kavramlarını resim ve heykel sanatı temelinde düşünerek, bir sanat izleyicisi olmanın ilk adımını atıyorlar.

Resimler ve Şiirler ( 8-10 yaş )

9 Kasım 2013 Cumartesi,  Saat 11.00

Çocukların sözel imge ile görsel imge arasında bağlantı kurmalarını amaçlayan atölye eğlenceli bir oyunla başlıyor: çocuklar kendilerine aktarılan edebi alıntının ne ile ilgili olduğunu belirleyip, bu sözel imgenin sanat çalışmalarındaki izdüşümlerini keşfe çıkıyorlar. Toplam beş farklı sanat bulmacasının çözüldüğü etkinlik çocukların metinlerden yola çıkarak resim yapmalarıyla tamamlanıyor.

Sanat Labirenti Eğitim Programı

İstanbul Modern, “Erol Akyavaş Retrospektif” Sergisi’ne paralel olarak, çocuklar, gençler ve aileler için “Sanat Labirenti” adlı özel bir eğitim programı tasarladı. Program Akyavaş’ın sanat yaşamının farklı dönemlerinde ürettiği çalışmalarından, kullandığı malzemelerden ve odaklandığı konulardan esinlenerek hazırlandı. Programa katılan çocuklar, gençler ve aileler hem Erol Akyavaş’ın yapıtlarını uzman eşliğinde gerçekleştirilen özel sergi gezisinde tanıyor hem de onun izinden giderek sanat atölyelerinde üretimler yapıyorlar.

Foto-Çizgiler ( 5-7 yaş ve 8-10 yaş )

5-7 yaş –  9 Kasım 2013 Cumartesi, Saat 10.00;  10 Kasım 2013 Pazar, Saat 15.00 

8-10 yaş – 9 Kasım 2013 Cumartesi,  Saat 15.00; 10 Kasım 2013 Pazar, Saat 13.00

Fotoğraf ve resim sanatı arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ele alındığı atölye çalışması bu iki sanat formunu Erol Akyavaş’ın çalışmalarından esinlenerek buluşturmayı amaçlıyor. Çocuklar sanatçının mimari yapı görüntülerinin üzerine yaptığı çizimlerden oluşan sanat çalışmalarını değerlendirerek programa başlıyorlar. Uzman eşliğinde sergi gezisinin ardından atölyede onlar için hazırlanan fotoğraflar üzerine çizimler ve boyamalar yaparak sanat çalışmalarını tamamlıyorlar. Böylece, farklı sanat formlarını birlikte kullanarak sanatsal becerilerini geliştiriyorlar.

Sürprizlerle Dolu Labirentler ( 8-10 yaş ve  11-13 yaş )

8-10 yaş – 9 Kasım 2013 Cumartesi, Saat 13.00

Minyatür sanatını, hat sanatını ve çağdaş sanatı buluşturan programda çocuklar sanatçı Erol Akyavaş gibi labirentler tasarlıyorlar. Kolaj, boyama ve kaligrafik çalışmalarıyla Akyavaş’ın bulutlarını, duvarlarını ve yazılarını çözümlemeye çalışıyorlar. Böylece, sanatçının imgelerle dolu sanat yaşamını yakından tanıma ve onun esin kaynaklarından hareketle kendi çalışmalarını yaratma olanağı buluyorlar.

Şüpheci Geometri ( 3-5 yaş grubu çocuklar ve aileler )

10 Kasım 2013 Pazar, Saat 10.00 

Bu üç aşamalı etkinlikte aileler geometrik şekillerle görsel düzenlemeler oluşturuyorlar. Programın ilk adımında etkinlik için özel olarak üretilmiş geometrik objelerin tanımlanıyor ve bu objelerin farklı ışık kaynaklarıyla nasıl göründükleri ve gölgeleri değerlendiriliyor. İkinci aşamada geometrik şekillerde kesilmiş renkli kartonlar tepegözle yansıtılarak kompozisyon denemeleri yapılıyor. Etkinliğin üçüncü ve son aşamasında ise yapışkan geometrik şekilleri bir resim çalışmasında bir araya getiren aileler, bu şekillere olağandışı gölgeler çizerek sanat çalışmalarını tamamlıyorlar. Böylece Erol Akyavaş sergisini ailece gezdiklerinde sanatçının çalışmalarında yer alan geometrik biçimleri, bu biçimleri nasıl gölgelendirdiğini ve kompozisyonunda nasıl ele aldığını atölye çalışmasında kazandıkları deneyimle değerlendirme fırsatı yakalıyorlar.

Aile Fermanım ( 6-10 yaş grubu çocuklar ve aileleri )

10 Kasım 2013 Pazar, Saat 15.00

Programda çocuklar, aileleriyle birlikte Erol Akyavaş’ın izinden giderek yazılı ve görsel kültürün değerli unsurlarından biri olan fermanlardan esinlenerek aile fermanlarını oluşturuyorlar. Çocuk Hakları Bildirgesi’nden okunan parçaları tartışıyor, kişisel özgürlük alanlarını ve beklentilerini dile getiriyorlar. Etkinliğin başlangıcında gerçekleştirilen bu kısa söyleşi, tarihten ferman örneklerinin incelenmesiyle devam ediyor. Ardından çocuklar ve aileleri hak ve özgürlüklerini ifade edecekleri fermenlar hazırlıyorlar. Program Akyavaş’ın sergide yer alan ‘Ferman’ çalışmalarının müze uzmanı eşliğinde incelenmesi ile tamamlanıyor.

Hareketin Büyüsü

9 Kasım 2013 Cumartesi,  Saat 10.30, 13.00 ve 15.00

10 Kasım 2013 Pazar, Saat 10.30

Programa aileler 10 Kasım 2013 Pazar günü saat 13.00’te katılabilir.

Genç İstanbul Modern’in uluslararası etkinlik dizisinin bir parçası olan Hareketin Büyüsü adlı çalışma, 19 Ocak 2014 tarihine kadar gerçekleşecek. Genç İstanbul Modern’de çocuklar sanatçıları tanıyor, sanatsal yaratının gizemlerini anlıyor, işlevleri, çağrışımları ve hissettirdikleriyle nesneleri keşfediyor, etkileşimli oyunlarla farklı deneyimler kazanıyorlar.

—————

Atölyeler ücretsiz olup ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0 212 334 73 41 no.lu telefonu arayabilirsiniz ya da  [email protected]  adresine mail gönderebilirsiniz.

YORUM YAZ

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz