40. Pınar Çocuk Resim Yarışması Başvuruları Başladı

0
40. Pınar Çocuk Resim Yarışması Başvuruları Başladı

Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimlerin yarıştığı 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Almanya’daki  6 – 14 yaş aralığındaki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışma bu yıl Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum teması ile gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilirler.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Konusu

Yarışmanın konusu bu yıl “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” olarak belirlenmiştir.

SON KATILIM TARİHİ: 2 Nisan 2021

Resim Yarışmasına Katılım Koşulları

• Öğrenciler yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
• Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışma gönüllülük esasına göre düzenlenecek olup yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
• Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir. (tablo hakkında bilgi pinar.com.tr)
• Resimlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. Pınar, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Pınar sorumlu değildir.
• Resmini kargo yoluyla göndermek isteyen katılımcılar kargo bedelini kendileri karşılayarak en geç 2 Nisan 2021 tarihine kadar “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması” adıyla Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş Yunus Emre Mh. Kemalpaşa Cd. No:317 P.K. 35060 Pınarbaşı – Bornova / İZMİR adresine gönderim yapabilirler. Kargo firmalarından karşı ödemeli gönderim bedelleri şirket tarafından karşılanmayacaktır.
• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin;
adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları kişinin rızası ile açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya dijital platformlardan katılmak isteyen yarışmacılar, www.pinar.com.tr web sitesinde ve Pınar’la Yaşam sosyal medya hesaplarının profillerinde belirtilen linke yarışmacı resimleri yüklenebilecektir.
• Dijital platformlardan resimlerini göndermek isteyen yarışmacılar www.pinar.com.tr ’de yer alan linkteki formda yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin; adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları mutlaka eksiksiz doldurulmalı ve KVKK bilgilendirme kutucuğu işaretlendikten sonra yarışmaya katılacak resim yüklenmelidir. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

En iyi Pişik Kremi Mumsy Natural Doğal Pişik Kremi Pişik tedavisi

Resimlerini www.pinar.com.tr deki linke yükleyecek yarışmacıların, resimlerin asıllarını mutlaka saklamalıdır. Aksi takdirde kazanan yarışmacılar, resimlerinin asıllarını ibraz edemedikleri durumda yarışmaya dahil edilemeyecektir.
• Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.
• Bireysel olarak ilgili linke yüklenen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman seçici kurul (Prof. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Hayri Esmer, Prof. Hüsnü Dokak, Doç. Dr. Öğretim Üyesi Devabil Kara) tarafından Mayıs 2021’de yapılacaktır.
• Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayal gücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilmektedir.
• Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanları ve Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları ve çocukları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma sonuçları 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “@pinarlayasam” Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
• Salgın koşullarının düzelmesi halinde Haziran 2021 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya ve ödül almaya hak kazanan 10 asil öğrenci, törene katılıp katılmayacağını en geç 28 Mayıs 2021 tarihine kadar, 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne ve [email protected] mail adresine yazılı bildirmelidir.
• Salgın koşullarının düzelmemesi halinde tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan resim çantası hediyelerinin ödüllerin iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla ya da benzeri bir yöntemle gönderilecektir.
• 28 Mayıs 2021 günü saat 17.00’ye kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya hak kazanacaktır.
• Öğrencilerin, Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne velisi ile birlikte gelmesi zorunludur.
• Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla Pınar Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni yapıp yapmama, tarihlerini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.
• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.
• Katılımcıların 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasının başlamasından itibaren sonuçlarına 1 yıl içerisinde itiraz edebilme hakkına sahip olacaktır.
• Corona salgınının bitmesi durumunda ödül gecesi için engelli bireylerin katılım göstermesi durumunda Özel Eğitim ve Uygulama kategorisini kazanması halinde tüm yol ve konaklama masrafları Pınar tarafından karşılanacaktır.

Resim Yarışması Ödülleri
• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 1’er öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci ve Azerbaycan’dan 1 öğrenci olmak üzere, toplam 10 asil ve 10 yedek öğrenci seçilecektir.
• Tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan hediyeyi kazanan yurtdışı kazananlarının hediyeleri Pınar tarafından sahibine ulaştırılacaktır.
• Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan 10 öğrenciye, ayrıca aşağıda detayları bildirildiği üzere, Haziran 2021 tarihinde Ödül Töreni’nde teslim edilecek birer adet tablet hediye edilecektir. Pandemi dolayısıyla Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’nin iptal edilmesi durumunda kazanan çocukların hediyeleri adreslerine teslim edilecektir.
• Kazanan çocukların ödülleri tutarı tablet ( 1 adet için yaklaşık 1.349 TL) ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan resim çantası (1 adet için yaklaşık 400 TL ) olarak belirlenmiş olup kura göre değişiklik göstermektedir.
• 10 asil öğrenci, Haziran 2021 tarihinde ödül törenine katılım hakkı sağlayacaklar. Yarışmayı kazanan çocuklara profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecek, ödül töreni sonunda ise “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası” verilecektir.
• Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılarak jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 10 yedek öğrenciye, Haziran 2021 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.
• Tablet ödülü kazanan öğrencilere, Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonu sonunda takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmayan öğrenci, tablet ödülü kazanma hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılan öğrenci, tablet ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık sorunu sebebi ile Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılamayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili raporunu 17 – 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sekreteryası’na ibraz etmesi halinde, tablet ödülü 2021 Haziran ayı içinde, bildirmiş olduğu adresine gönderilmek suretiyle takdim edilecektir.
• 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için ayrılacak tahmini bütçe 193.000 TL’dir.
• Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya hak kazanan ve katılan 10 öğrenci içerisinden aşağıdaki Tablo 3’de yer alan değerlendirme kriterlerine uygun ve yarşmacının maddi durumu gözetilerek jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları ödül törenini takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın belirleyeceği tutarda ve karşılıksız olarak verilir.
• Pınar, hediye edeceği tablet cihazını, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

YARIŞMA TAKVİMİ
➢ Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alma süreci başlatıldı.
➢ Pandemi sebebiyle bu sene okulların kapalı olmasından dolayı Ocak ayında okullara resim yarışması materyalleri gönderilemeyecek olup duyuruları sponsorlu olarak sosyal medya hesaplarından ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı sitelerden yapılması planlanmaktadır.
➢ 2 Nisan 2021 tarihine kadar resimler hem kargo yoluyla hemde www.pinar.com.tr web sitesine dijital olarak yükelenerek kabul edilmesi planlanmaktadır.
➢ 21 Mayıs Ana Jüri elemesi yapılması planlanmaktadır.
➢ 24 Mayıs sonuçların web sitesinden açıklanması planlanmaktadır.
➢ 24 Mayıs Resim yarışması sonuçlandı basın bülteni paylaşımı planlanmaktadır.
➢ Pandeminin sona ermesi durumunda Haziran ayı içerisinde Resim Yarışması Ödül Töreni yapılası planlanmaktadır.
➢ Ağustos ayı içerisinde pandemi olması durumunda sanal sergi ile devam edilmesi, pandeminin olmaması durumunda 40. yıla özel basının ve ünlü ressamların davet edildiği bir ödül töreni gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Eserlerin Değerlendirilmesi
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Pınar yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri
Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi (Oy çokluğu esasına bir sıralandırma ile sonuçlandırılmaktadır. )
1- Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde hayal gücünü kullanma ve geliştirme becerisi
2- Öğrencilerin yine yaş dönemlerine uygun bir şekilde sergiledikleri yaratıcılığa, duyarlılığa ve özgün görsel biçimleme ya da ifadelendirme becerisi
3- Tercih ettiği resim tekniğini yeterli ve amacına uygun bir düzeyde kullanıp kullanmadığı

İletişim
40. Uluslararası Pınar Resim Yarışması’yla ilgili ayrıntılı bilgiye www.pinar.com.tr adresinden ulaşılabilir. Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, [email protected] mail adresine ve 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

YORUM YAZ

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz