Geçiş Ritüelleri – Ergenliğe geçiş

0
Ergenliğe geçiş ritüeli

Ergenliğe geçiş ritüeli

Bu yazıyı ergenliğe geçiş ritüelini eleştiren, okumadan anlamadan kınayan kişilerin yorumları üzerine biraz bilgilenebilsinler diye yazmaktayım. Umarım bu yazı çocuğumun hayatına ne katabilir diye değerlendirerek bakar ve kendinizin, çocuklarınızın hayatını zenginleştirirsiniz. Size göre çok eski, köhne, işe yaramaz kalmış gibi görünen, eskilerin hayatının dönüm noktası olan bu ritüellerin hayatınıza, özellikle de çocuğunuzun hayatına getireceği olumlu fayda ihtimallerini düşünerek, bilgilenmeye gayret edin. Geçiş ritüelleri bizi hayata ve topluma bağlayan, entegre eden yegane törenler aslında..

Gelelim ergenliğe geçiş ritüeline ve ritüellerin hayatımıza kattıklarına…

Joseph Campbell ve Mircea Eliade gibi yazarlara göre çağımızda bu tür ergenliğe geçiş ritüellerinin olmayışı, özellikle erkeklerin birey olmalarını zorlaştırmaktadır. Sadece erkekler mi? Kadınlar cinsel kimliğinin farkında mı? Etrafınızda erkek gibi davranan, erkek rollerini benimsemiş, erkeğe özgü görevleri icra eden kadınlar görmediniz mi? Ya siz? Kadın gibi mi davranıyorsunuz, yoksa babalık vazifelerini de siz mi yapıyorsunuz?

Modern hayat kadın ve erkeğin rollerini birbirine karıştırmakta, utanma gibi edinilmiş korkular yüzünden kimlik sorunları ve paralelinde kişilik gelişiminde sıkıntılar olmaktadır. Bu nedenle simgesel bu tür geçiş ritüellerine tüm toplumlarda gereksinim vardır. Yürekten katılıyorum.

Toplumumuzda da bunu gözlemlemek olası. Eskiler ergenliğe geçiş için ritüellere sahipti. Bu batı özentisi bir durum değil, dinlerin değil, tüm kültürlerin sahip olduğu ama unuttuğu toplum olabilmenin gerektirdiği uygulanması gereken bir ritüeldir. Sünnet düğünü, ergenliğe geçiş, okuldan mezun olma, evlenmekte geçiş ritüelidir.

Utanmak mı? Utandırmak mı? Çocuklarınızı utandırmayın! İçinden geçtikleri süreçte yaşadıklarının, hayatın doğal bir parçası olduğunu vurgulayın. Örneğin genç kızlığa adım atan güzel evladınızı utandırmayın, bunun doğal bir süreç olduğunu kızınıza anlatın. Geç kızlığa adım atmış bir tazecik genç kıza tokat atmakta işte unutulmuş ergenliğe geçiş ritüelinin kötü bir uygulamasıdır aslında. Çocuğunuzun öz bilincinin gelişimi için toplumların yüzyıllardır uyguladığı bu ritüelleri atlamayın!

Kızlarınız için bir geçiş ritüelinin nasıl yapıldığını merak ediyor, detaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen tıklayın

Ritüeller kültürel çeşitliliklerinin ötesinde sosyal yaşamda benzer ve ortak pek çok etkiyi yaratmaktadırlar. Ritüeller, her şeyden önce, sosyal bütünleşmenin önemli bileşenlerindendir. Temel karakterleri itibariyle kolektif bir nitelik taşıyan ritüeller grubu bir arada tutmakta, dayanışmayı artırmakta, topluluğun kolektif şuurunu güçlendirmektedir. Uyum içinde tekrarlanan ritmik hareketler, grup üyelerinin birliktelik düşüncelerinin pekişmesine katkı sağlar. Ancak ritüeller, aynı zamanda, diğerlerinden de farklılığın sembolik ifadesi olmaktadır. Sonuçta, ritüeller, temsil ettikleri topluluk ya da toplumlar için hem toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan hem de onların diğer topluluk ya da toplumlardan farklılıklarını ortaya koyan bir kimlik tanımlayıcılarıdır.

Ritüeller, hangi amaçla olursa olsun, katılımcı her bireyin grup bilincinin yükselmesine katkı sağlarlar. Grup bilincinin yükselmesi ve grup kimliğinin pekişmesi, bireyi kimlik bunalımından kaynaklanan ve yabancılaşmayla sonuçlanan, anomi gibi, bir takım olumsuzluklara karşı korur. Ritüeller, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi, sürdürülmesi ve toplumsal düzenin sağlanmasında önemli işlevlere sahiptir. Ritüeller, günlük yaşamda bireyleri birbirine bağlayan ve ilişkilerdeki sürekliliği sağlayan prâtikler olmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal temele dayanan ritüeller, toplumsal yapıya uygun olarak değişime açıktır

Ritüeller, toplumsal statü ve rollerin de belirleyicisidir. Nitekim doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş/giriş ritüelleri, farklı biçimlerde olmakla birlikte, bireyin bir toplumsal statüden bir başka statüye geçişini simgeleyen ritüellerdir. Kişilerin rol ve statü dönüşümleri sosyal yapıda değişiklikler meydana getirmektedir. Söz konusu sosyal yapıda meydana gelen değişikliklerin mevcut yapıyla çatışan durumlar oluşturmasının önüne ise ritüeller sayesinde geçilmektedir. Zira ritüeller sosyal yapıdaki bu tür dönüşümleri, çatışmaları engelleyerek ya da yaşanan dönüşümü meşrulaştırarak sağlar.

Kasım Karaman’ın Sosyal Bilimler Dergisi, Ritüellerin Toplumsal Etkileri’nden alıntı yapılmıştır.

Lütfen ritüellere dair daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Sn. Karaman’ın metnine göz atın. Tıklayınız

YORUM YAZ

Yorumunuzu giriniz
İsminizi giriniz